Bild
Barents Pride, Kirkenes, Norway.
Barents Pride, Kirkenes, Norway.
Foto: Olga Sasunkevuch
Länkstig

Feminism och queersolidaritet över gränserna

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projekttid
2019 - pågående
Projektägare
Institutionen för kulturvetenskaper

Kort beskrivning

Projektets ambition är att etablera ett gräns- och yrkesöverskridande nätverk för att utveckla analytiska och strategiska verktyg för att arbeta mot ökande ojämlikheter i Norden, Ryssland och Turkiet. Projektet har två sammanhängande målsättningar:
1) Att etablera ett gräns- och yrkesöverskridande nätverk av akademiker och aktivister som arbetar för kvinnors och HBTQ-personers rättigheter i de tre geografiska miljöerna Norden, Ryssland och Turkiet.
2) Att utveckla nya analytiska och strategiska verktyg i kampen mot ökande ojämlikheter på basis av genus, sexualitet, ras/etnicitet i och utanför Norden .
Projektet kommer att fördjupa och nyansera förståelsen för de specifika förutsättningar som utmärker kampen för jämställdhet i olika sammanhang.
Längre beskrivning finns i den engelska versionen.