Länkstig

Dolda uppror: Informationskontroll i Sverige, 1680-1720

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
3.150.000 SEK
Projekttid
2020 - 2022
Projektägare
Institutionen för historiska studier

Kort beskrivning

I det här projektet kommer jag att undersöka hur överhet, mellanhänder och undersåtar hemlighöll och manipulerade information i syfte att sprida, förhindra eller hålla tillbaka uppror under det svenska enväldet, 1680–1718. Projektet utmanar tidigare forsknings fokus på den absoluta statens kontroll över våld, och presenterar kontroll över information som en lika nödvändig förutsättning för maktinnehav.

Jag kommer att söka efter tystnader i textproduktionen samt förekomsten av manipulerad information, utifrån antagandet att hemlighållande av information var en maktresurs som var ojämnt fördelad mellan parterna. Vidare kommer jag att undersöka hur den byråkratiska organisationen samspelade med men också motverkade det absolutistiska maktanspråket hos regenten.