Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Demografiska utmaningar i Norden ur ett genusperspektiv

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2019 - 2020
Projektägare
NIKK, Nordisk information för kunskap om kön

Samarbetspartners
NIKK
Finansiär
Nordiska ministerrådet

Kort beskrivning

Förändringar i befolkningsstrukturen som beror på en åldrande befolkning, migration och urbanisering framhålls som något som kommer forma framtidens arbetsliv. Den demografiska utvecklingen i Norden leder till nya utmaningar och flera av dem påverkas av att villkoren på arbetsmarknaden skiljer sig åt och upprätthåller en ojämställd och könssegregerad arbetsmarknad. Det är därför viktigt att förstå de mest angelägna demografiska utmaningarna ur ett genusperspektiv.

Inom detta projekt inventerar, sammanställer och förmedlar sekretariatet forskning som, kopplad till den demografiska utvecklingen, belyser genusperspektiv på frågor som rör arbetskraftsutbud, omsorgsansvar, välfärdens förutsättningar och regionala skillnader mellan stad och land. Projektet utförs i samverkan med forskare och experter inom ramen för projektet NIKK.