Länkstig

Centralvärmens etablering i Sverige under mellankrigstiden

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Avdelningen för ekonomisk historia, Institutionen för ekonomi och samhälle

Kort beskrivning

Doktorandprojekt: Jenny Högforsen
Handledare: Susanna Fellman
Biträdande handledare: Oskar Broberg.