Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Avhandlingsprojekt: Lärandeprocesser i skolelevers studieresor till Bosnien Hercegovina.

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Kort beskrivning

Min forskning handlar om lärandeprocesser i skolelevers studie- och utbytesresor till Bosnien Hercegovina. Med hjälp av deltagande observation, enkäter och intervjuer undersöker jag hur och vad för typ av utveckling som möjliggörs för elever i reseprojekten.