Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Avhandlingsprojekt: Att stanna kvar: arbete, plats och mobilitet i småstaden

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2017 - 2021
Projektägare
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Kort beskrivning

Att stanna kvar: arbete, plats och mobilitet i småstaden' är en kvalitativ studie där materialet består av intervjuer med unga vuxna i en mindre ort i södra Sverige samt lokala aktörer såsom arbetsförmedling, kommun, yrkeshögskola samt arbetsgivare.

Kvalifikationskraven på arbetsmarknaden har ökat och arbeten som tidigare fungerade som insteg på arbetsmarknaden har blivit färre. Denna utveckling får konsekvenser för unga i mindre orter där det ofta finns en hög arbetslöshet i kombination med en låg utbildningsnivå. 

I sin avhandling undersöker Hanna Uddbäck unga vuxnas erfarenheter och upplevelser av arbete och deras förhoppningar inför framtiden. Fokus för studien är hur unga vuxna ser på sina möjligheter till arbete samtidigt som de bor kvar i den mindre orten.

– Deras föreställningar om arbete utgår till stor del från platsens möjligheter, de anpassar sina förhoppningar efter vad som är möjligt på den lokala arbetsmarknaden. En annan viktig aspekt är att de strävar efter permanenta, trygga arbeten för att kunna träda in i vuxenlivet, säger Hanna Uddbäck.

Ett fokus för avhandlingen har varit att problematisera och utforska föreställningar om att stanna kvar i en mindre ort som något passivt och som ett resultat av bristande ambitioner.

Studien visar att även om den urbana normen är närvarande är den inte så stark bland de  unga vuxna som bor kvar. Det finns andra parallella föreställningar om ett lyckat liv i den mindre orten som de unga vuxna förhåller sig till.

Avhandlingen 'Att stanna kvar: arbete, plats och mobilitet i småstaden' finns digitalt publicerad http://hdl.handle.net/2077/67447