Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Att skriva Göteborg på kartan

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för kulturvetenskaper

Kort beskrivning

Världen finns i Göteborg och Göteborg är närvarande i världen. Men Göteborg finns även i litteraturen, där spårvagnar skramlar, trappuppgångar städas och kravaller då och då drar fram över Avenyn. I litteraturen skildras människor, platser och tider ur olika perspektiv och tillskrivs olika sinnesstämningar, funktioner, relationer och innebörder. Detta fiktiva landskap bidrar till stadens topografi och är avgörande för hur Göteborg och relationerna till världen utanför tar form.

I de litterära texterna tolkas, skapas och omskapas Göteborg på sätt som bidrar till att forma förståelsen av staden. Genom att studera olikartade framställningar av Göteborgs offentliga såväl som privata rum vill vi belysa hur skildringar av platsen skapar landskap genomsyrade av makt- och identitetsrelationer, där ideologier, sociala relationer och känslor upprättar både förbindelser och friktioner.

Projektet består i dagsläget av tre stycken delstudier som drivs utav forskarna Åsa Arping, Kristina Hermansson och Olle Widhe.

Delstudie 1: Att veta eller ta sin plats. Från Bergsjön till södra skärgården i Göteborgs barn- och ungdomslitteratur (Olle Widhe)

Delstudie 2: ”Hur många Glenn finns det egentligen i Göteborg?” Från Angered till Örgryte i Göteborgspoesin (Åsa Arping)

Delstudie 3. Bortom evenemangsstråken (Kristina Hermansson)
3a: Kampen om det offentliga rummet. Containrar och kravaller

 

Projektledare

Åsa Arping, professor i litteraturvetenskap
Kristina Hermansson, fil.dr i litteraturvetenskap 
Olle Widhe, docent i litteraturvetenskap