Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Att skapa ordning för det estetiska i skolan – diskursiva gränsdragningar i samtal med lärare och skolledare

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektägare
Högskolan för scen och musik

Kort beskrivning

Doktorsavhandling av Monica Lindgren, 2006.
I Monica Lindgrens doktorsavhandling i ämnet musikpedagogik granskas och analyseras lärares och skolledares uttalanden om grundskolans estetiska verksamhet.

Bakgrunden till avhandlingsstudien är senare års utbildningspolitiska satsningar på estetisk och konstnärlig verksamhet i skolan. I dessa sammanhang beskrivs dagens skola som i behov av allt friare skolformer och friare arbetssätt. Estetikens och konstens kreativa och skapande sidor förs här fram som en angelägenhet för hela skolan.

Mot bakgrund av dessa satsningar är utgångspunkten för avhandlingen frågan om hur ansvariga lärare och skolledare i skolan själva beskriver den egna skolans estetiska verksamhet. Vilka gränsdragningar görs i samband med uttalanden kring det estetiska i skolan? Vad talas om och på vilka olika sätt framställs denna verksamhet? Vilken syn på eleverna framkommer och hur ser man på den egna lärarkompetensen i samband med estetisk verksamhet?

I studien visas hur skolans estetiska verksamhet legitimeras utifrån främst sociala och utvecklingspsykologiska aspekter. Skolan beskrivs som alltför kravfylld, vilket anses få negativa konsekvenser för den enskilda elevens personliga utveckling. Lustfyllda estetiskt relaterade aktiviteter framställs som en motvikt till den i övrigt ensidigt teoretiska och mindre lustfyllda skolan. Att forma eleven till en självständig, ödmjuk och fri samhällsmedborgare uttrycks som en väsentlig uppgift för den estetiska pedagogen. I avhandlingen problematiseras och diskuteras dessa resultat utifrån teorier kring kunskap, skola och samhälle.

Monica Lindgren är utbildad tvåämneslärare i musik och svenska. Efter tio års verksamhet som lärare i grundskolan har hon under tio år varit lärarutbildare vid Karlstads universitet.

Monica Lindgrens avhandling var den första filosofie doktorsavhandlingen vid Konstnärliga fakulteten, Göteborgs universitet. Forskarutbildningen vid fakulteten startade 2001.