Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Att skapa objektivitet - emotioner i juridiskt beslutsfattande

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
997 652
Projekttid
2017 - 2019
Projektägare
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Kort beskrivning

För att vi ska följa lagen och ha förtroende för den demokratiska rättsstaten krävs tillit till att dömande myndigheter är rationella och objektiva. Forskning har dock visat att den juridiska tolkningen av objektivitet som ”rent förnuft” utan vare sig kropp eller känslor är problematisk och bygger på en felaktig förståelse av rationalitet och emotioner (känslor) som motsatta fenomen. I den dagliga juridiska verksamheten fungerar denna “positivistiska” idé om objektivitet som ett ouppnåeligt ideal som icke desto mindre eftersträvas i situationer som på olika sätt genomsyras av emotioner.

Forskare menar istället att rationellt beslutsfattande kräver befrämjande emotioner, t.ex. intresse och självförtroende, och motiverande emotioner, t.ex. stolthet över yrkesskicklighet och obehag inför slarv.

Forskare

Stina Bergman Blix, projektledare, Uppsala universitet

Moa Bladini, Juridiska institutionen, Göteborgs universitet

Nina Törnqvist, Uppsala universitet

Åsa Wettergren, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet