Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Arbete, arbetsmarknad och fattigdom

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektets storlek
2 200 000
Projekttid
2009 - 2011
Projektägare
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap,GU & Sociologiska institutionen, Umeå universitet

Kort beskrivning

En viktig aspekt av arbetsmarknadspolitiken är att fler jobb antas minska förekomsten av fattigdom och försörjningsproblem. Det gäller dock bara om de jobb som skapas ger rimliga inkomster. Om inte så är fallet riskerar en ökad sysselsättning att leda till att fattiga utan arbete blir fattiga med arbete. Projektet Arbete, arbetsmarknad och fattigdom är finansierat av Vetenskapsrådet och kommer att pågå mellan åren 2009 och 2011. Syftet är att studera förekomsten av fattigdom och försörjningssvårigheter bland svenskar som är i arbete. Vi kommer att analysera situationen från sent 70-tal fram till idag samt göra internationella jämförelser för att analyser hur den svenska arbetsmarknaden och det svenska välfärdssystemet påverkar förekomsten av fattigdom bland arbetande.

Då Individens försörjning inte bara beror på arbetsmarknaden utan också på välfärdsstaten och familjen kommer fokus att ligga på hur dessa tre system samverkar med varandra. Utifrån ett policyperspektiv är detta centralt. Om individer med arbete drabbas av fattigdom på grund av låga löner så är det lönestrukturen som är problemet. Om det istället är så att individer med arbete är fattiga på grund av att de delar hushåll med personer som är arbetslösa eller på grund av att de själva drabbas av återkommande perioder av arbetslöshet är det snarare bristen på arbete i kombination med otillräckligt skydd vid inkomstbortfall som är problemet.