Länkstig

Applied Robotics in Gothenburg

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projekttid
2013 - pågående
Projektägare
Avdelningen för interaktionsdesign, institutionen för Data- och informationsteknik

Kort beskrivning

Vi vill både kritiskt ifrågasätta och utforska idén om robotstöd i relation till mänskliga behov och vardagliga metoder. Forskningen kännetecknas av deltagande design och designmetoder som samskapande, studier, skisser, kritisk design och berättelse för att förstå användare och olika intressenters perspektiv, behov och önskemål. Våra forskningsresultat kan både kritiskt ifrågasätta eller informera robotlösningar eller föreslå andra typer av lösningar.