Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Allierad eller alienerad? Om hur samspelet mellan klienter, anhöriga och personal formeras och utvecklas under LVM-vården.

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
2 479 777
Projekttid
2017 - 2020
Projektägare
Institutionen för socialt arbete

Kort beskrivning

Syftet med studien är att undersöka hur samspelet mellan klienter som är intagna enligt 4 § LVM, deras vuxna anhöriga och personalen utvecklas och förändras under LVM-vården. Ett annat syfte är att undersöka hur dessa tre parter var för sig ser på förutsättningarna och villkoren för att anhöriga på olika sätt ska kunna involveras i klienternas vårdplanering. Ett tredje syfte är att studera hur konflikter och spänningar mellan parterna kan förstås och hanteras.

Vardera två LVM-hem för män respektive kvinnor ingår i studien. Vi använder oss av kvalitativ metoder: fokusgruppsintervjuer med personal och individuella intervjuer med klienter under tiden som de är inskrivna. Vi genomför också telefonintervjuer med vuxna anhöriga där klienten gett sitt samtycke till detta.

Kontakt

Anette Skårner, docent i socialt arbete, Göteborgs universitet, e-post: anette.skarner@socwork.gu.se

Deltagare

Anette Skårner, docent i socialt arbete, Göteborgs universitet, e-post: anette.skarner@socwork.gu.se

Karin Berg, universitetslektor i socialt arbete, Göteborgs universitet, e-post: karin.berg@socwork.gu.se

Frida Petersson, docent i socialt arbete, Göteborgs universitet, e-post: karin.berg@socwork.gu.se