Länkstig

Accessibility Planning Lab

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2018 - pågående
Projektägare
Avdelningen för kulturgeografi, Institutionen för ekonomi och samhälle

Finansiär
Västra Götalansregionen

Kort beskrivning

Projektet är ett samarbete mellan Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen. Syftet är att utveckla verktyg och metoder för planering baserad på geografisk tillgänglighet vilket i sin tur fokuserar på behovet av integration mellan olika områden såsom transporter, bebyggelse och sociala frågor. Förutom att ta fram verktyg och metoder är en viktig del av projektet att understödja samverkan mellan praktik och akademi inom samhällsplaneringsfältet.

Den tekniska plattformen i projektet är ett eller flera GIS-baserat verktyg där all information är geografiskt lokaliserad och därmed är mycket relevant för en utförlig regional analys och planering avseende olika delar av regionen, olika grupper av befolkningen samt segment av arbetsmarknaden etc. Projektet syftar därför både till metodutveckling såväl som interaktion mellan akademi och regional planeringspraktik, bland annat inom ramen för en virtuell lab.-miljö ledd av GU. Ett delsyfte är att undersöka potentialen för samarbete på nationell nivå.