Länkstig

Workshop om moraliskt ansvar över tid och mellan personer

Kultur & språk

Lund Gothenburg Responsibility Project anordnar en tvådagars workshop om moraliskt ansvar. Föreläsningarna hålls på engelska och fokuserar på filosofiska frågor relaterade till intrapersonella och interpersonella aspekter av moraliskt ansvar.

Workshop
Datum
11 mar 2021 - 12 mar 2021
Plats
distansmöte på Zoom

Arrangör
Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

Programmet för de två dagarna finns att läsa på webben för Lund Gothenburg Responsibility Project