Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Vidareutveckling av ordboken Lexin

Kultur & språk

Ann-Kristin Hult och Lisa Loenheim presenterar några huvudpunkter ur den rapport om ordboken Lexin som de skrev på uppdrag av Språkrådet hösten 2019.

Seminarium
Datum
21 apr 2021
Tid
10:15 - 12:00
Ytterligare information
Läs hela rapporten
här

Medverkande
Ann-Kristin Hult, enheten för akademiskt språk, Göteborgs universitet
Lisa Loenheim, Högskolan i Borås
Arrangör
Institutionen för svenska språket

Under seminariet presenteras några huvudpunkter ur den rapport om ordboken Lexin, som Ann-Kristin Hult och Lisa Loenheim skrev på uppdrag av Språkrådet hösten 2019. I rapporten utvärderade vi Lexins målgruppsanpassning utifrån forskning inom lexikografi och flerspråkighet. Forskningsöversikten utmynnade i ett antal rekommendationer om hur man i en vidareutveckling skulle kunna göra Lexin mer tillgängligt för målgruppen.