Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Vem äger historien - forskaren eller journalisten?

Forskning
Samhälle & ekonomi

Vilka värden står på spel i debatten om journalistikens bristande hänvisningar till forskning? Vad är sant och vilka principer bör gälla?

Seminarium
Datum
28 nov 2019
Tid
12:00 - 15:30
Plats
Jonsereds herrgård, William Gibsons väg 21

Arrangör
Jonsereds herrgård, Göteborgs universitet

I rollerna: forskaren och journalisten, den förra en specialist och den senare mer av en generalist. Båda med uttryckliga uppdrag, och båda beroende av yrkesmässig kvalitet, rykte och renommé.

Vilken förståelse finns egentligen mellan forskningen och journalistiken, för varandras uppdrag och metoder? Journalisten ska på lättfattligt sätt berätta om fakta, fenomen och skeenden för en bred allmänhet - inte sällan med forskarens arbete som bas. Forskaren måste i sin tur nå ut med forskningsresultat - helst inte i förenklad form. Vem äger då rätten till historien? Till materialet och till arbetet? Hur kan regelverk och uppdrag balanseras med respekt och förståelse för varandras professioner i offentligheten?

Marie Demker professor statsvetenskap och dekan vid humanistiska fakulteten Göteborgs universitet, Mattias Hermansson strategienheten på Sveriges Radio och Magnus Linton författare och journalist med en bakgrund som ¿Writer in Residence¿ vid Uppsala universitet.

---


Till seminarierna skickas personliga inbjudningar ut. Antalet platser är begränsat.

Är du som aktör intresserad och önskar att, i mån av plats, delta i seminariet? Maila ditt intresse till jonseredsherrgard@gu.se tillsammans med namn, organisation och din roll inom denna, samt vilken ingång du har till seminariets ämne.

.