Bild
bilden visar del av en träbyggnad med rödmålad spånbeklädnad och plåttak
Foto: Magnus Arvidsson
Länkstig

Varsamma metoder för brandskydd och installationer i kyrkor

Hållbarhet & miljö
Kultur & språk
Naturvetenskap & IT

OBS! Seminariet är FULLBOKAT! Brandskydd och kyrkvindar är temat för ett seminarium i Huskvarna 8 mars.

Seminarium
Datum
8 mar 2023
Tid
08:30 - 16:00
Plats
Huskvarna församlingsgård, Alfred Dalinvägen 10-12, Jönköpings län
Kostnad
Medarbetare inom Svenska kyrkan betalar 250:- inkl. moms för lunch och fika. Övriga betalar en deltagaravgift på 600:- exkl. moms. Avgiften faktureras av Hantverkslaboratoriet vid Göteborgs universitet.
Sista anmälningsdag
22 februari 2023

Medverkande
Ann-Catrin Johansson, kulturarvshandläggare Kyrkokansliet Uppsala
Maria Brynielsson, stiftsantikvarie Växjö stift
Andreas Lindblad, stiftsantikvarie, Skara stift
David Wass, stiftsingenjör, Skara stift
Alf Thors, Vd AT Brandskydd AB
Tomas Godby, besiktningsingenjör Brandskyddsbesiktning T Godby AB
Erik Blomqvist, byggnadsantikvarie vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.
Karl-Magnus Melin, timmerman och hantverksforskare, Knadriks Kulturbygg, och doktorand vid Göteborgs Universitet.
Magnus Arvidson, brandingenjör RISE
Anders Carlsson, fastighetstekniker i Vimmerby pastorat
Bra att veta
Lunch och kaffe kommer att serveras. Önskemål om specialkost anges i anmälan.Arrangör
Huskvarna pastorat, Svenska kyrkan i Växjö och Skara stift & Hantverkslaboratoriet
Anmälan är stängd.

Hur kan man skydda kulturhistoriskt viktiga byggnader från brand? Kan en installation bli så omfattande att det man vill skydda istället blir förstört? Syftet med seminariedagen är att öka kunskapen om installationernas inverkan på den kulturhistoriska miljön men också belysa frågor om drift och underhåll, om säkerhetsmålen verkligen uppfylls med vald metod och att lämna förslag på strukturer att arbeta efter inför beslut om skyddsåtgärd.

Under temadagen ska vi tillsammans med Svenska kyrkans kyrkoherdar, fastighetsansvariga och förtroendevalda, myndigheternas medverkande i beslutsprocessen och konsulter som arbetar med kyrkomiljöer lära mer om vilka metoder till brandskydd som finns att välja bland.

Program

Kl. 8.30-8.45 Välkommen!

Kl. 8.45-9.15 Översikt sprinkleranläggningar i Svenska kyrkan. Ann-Catrin Johansson, kulturarvshandläggare Kyrkokansliet Uppsala

Kl.9.15-9.45 Sprinklade kyrkor i Växjö stift. Maria Brynielsson, stiftsantikvarie Växjö stift.

Stiftsprojekt: Utredning och statusbedömning av brandlarms- och släcksystem. Andreas Lindblad, stiftsantikvarie, och David Wass, stiftsingenjör, Skara stift

Kaffe

Kl.10.15-10.45 Erfarenheter från installationer och service av brandskydd i kyrkliga kulturmiljöer. Alf Thors, Vd AT Brandskydd AB

Kl.10.45-11.15 Erfarenheter från brandbesiktningar av kyrkliga kulturmiljöer. Tomas Godby, besiktningsingenjör Brandskyddsbesiktning T Godby AB

Kl.11.15-11.30 Om länsstyrelsens roll vid tillståndsprövning. Erik Blomqvist, byggnadsantikvarie vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Lunch

Kl.12.30-13.15 Besök Huskvarna kyrka (delvis utomhus)

Kl.13.15-13.45 Exempel på bra och dåligt utförda installationer på kyrkvindar. Karl-Magnus Melin, timmerman och hantverksforskare, Knadriks Kulturbygg, och doktorand vid Göteborgs Universitet.

Kl.13.45-14.30 Sprinkler i kulturhistoriskt värdefulla byggnader: Forskning, erfarenheter och forskningsbehov. Magnus Arvidson, brandingenjör RISE

Kaffe

Kl.15.00-15.30 Ett pastorats erfarenheter av förvaltning av olika brandskyddssystem. Anders Carlsson, fastighetstekniker i Vimmerby pastorat

Kl.15.30-16.00 Avslutande diskussion med föredragshållarna