Länkstig

UPPSKJUTET! Olika perspektiv på interaktion

Forskning
Kultur & språk

Seminariet är uppskjutet, nytt datum är ännu ej bestämt. Eleni Gregoromichelaki från Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori diskuterar olika perspektiv på interaktion i forskningen, tillsammans med Tommaso Milani från Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi. Alla intresserade är varmt välkomna till denna föreläsning som arrangeras av Språkvetenskapligt forum!

Seminarium
Datum
29 sep 2022
Tid
15:15 - 17:00
Plats
Sal J309, Humanisten, Renströmsgatan 6

Medverkande
Eleni Gregoromichelaki, Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori
Tommaso Milani, Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi
Bra att veta
Seminariespråk: engelska

Seminariet är uppskjutet, nytt datum är ännu ej bestämt.
Arrangör
Institutionen för språk och litteraturer

Mejllista

Anmäl dig till vår mejlinglista på https://medarbetarportalen.gu.se/internt-sprak/formular/sprakvetenskapligt-forum/ för att få utskick om framtida evenemang.

Språkvetenskapligt Forum

Språkvetenskapligt Forum är en informell mötesplats för alla språkvetare verksamma vid humanistiska fakulteten. Vi är en ny fakultetsgemensam seminarieverksamhet med ekonomiskt stöd av fakulteten. Vårt syfte är att främja kunskapsutbyte och samarbete mellan fakultetens språkvetare. Läs mer på https://medarbetarportalen.gu.se/internt-sprak/natverk/sprakvetenskapligt-forum/.