Bild
Poster från eventet
Foto: Hendrik Zeitler
Länkstig

Super Charged - Hopes and Protections on the Body

Kultur & språk

Varmt välkommen till utställningen “Super Charged—Hopes and Protections on the Body” med arbeten av studenter från kandidat- och masterprogrammet i smyckekonst på HDK-Valand.

Utställning
Datum
2 feb 2023 - 4 feb 2023
Plats
Four Gallery, Risåsgatan 5, Göteborg
Ytterligare information
För mer
information

Öppettider:
Torsdag 2 Februari - kl. 17-19

Fredag 3 Februari - kl. 12-18 
Lördag 4 Februari - kl. 12-16 


 

Att bära med oss magiskt laddade ting är en av de små handlingar vi tar till för att möta de okontrollerbara händelser som påverkar våra vardagliga liv.

Utställningen Super Charged—Hopes and Protections on the Body undersöker förhoppningar, önskningar och rädslor som får oss att skapa amuletter och talismaner som 

objekt idag. I vissa fall uppmanar smycket bäraren att utföra vissa uppgifter för att frambringa magin i verket. Vilka material har valts för att skydda vem, från vad, hur och vilka löften ger vi som tillverkare och bärare? Konstnärerna har valt många olika riktningar i sina verk, men tillsammans är de alla ”Super Charged”.