Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Biohazrad symbol
Foto: Shutterstock
Länkstig

Smitta & smittor - fakta och f(r)iktion

Forskning
Hälsa & medicin
Kultur & språk
Naturvetenskap & IT

Det gånga året har präglats av begreppet smitta. Inte bara när det kommer till pandemin, muterande virus och r-värden. Det har också pågått en kamp om information och fakta. Likt virus har känslor, åsikter och föreställningar spridit sig. Vad innebär det egentligen att befinna sig i åsikts- och smitt-spridningens öga?

Seminarium
Datum
2 jun 2021
Tid
13:00 - 16:30
Plats
Digitalt seminarium via Zoom

Arrangör
Jonsereds herrgåd Göteborgs universitet i samverkan med programmet Medier, estetik och kulturellt entreprenörskap, Institutionen för kulturvetenskaper, Göteborgs universitet.

I mötet med covid-19 har forskare, myndigheter och politiker famlat.
Strategier har prövats och omprövats, och forskning har pågått i realtid. Trots gemensam tillgång till information har man inte kunnat enas om hur smittan ska bekämpas, vare sig på olika politiska nivåer eller människor emellan.

Hur påverkas vi av att befinna oss i ett sådant kaos? Vad gör det med oss människor på en djupare nivå? På vilket sätt kan vi förstå virus, smitta och smittspridning bortom det epidemiologiska, på en mer metaforisk nivå?


 Syna Ouattara forskare Gothenburg Research Institute GRI, Pär Bjälkebring fil.dr. psykologi, Ingrid Falk konstnär, Gustavo Aguerre konstnär, Per Magnus Johansson psykoanalytiker och docent i idéhistoria, redaktör tidskriften Arche,och studentrepresentanter från programmet Medier, estetik och kulturellt entreprenörskap, Institutionen för kulturvetenskaper.

---


INBJUDNINGAR
Till seminarierna skickas personliga inbjudningar ut. Antalet platser är begränsat.

ÖNSKAR DU DELTA?
Är du som aktör intresserad och önskar att, i mån av plats, delta i seminariet? Maila ditt intresse till jonseredsherrgard@gu.se tillsammans med namn, organisation och din roll inom denna, samt vilken ingång du har till seminariets ämne.