Bild
Bilden visar en vit rappad kyrka med spåntak.
Sörby kyrka - en av många kyrkobyggnader med spåntak
Foto: David Fuchs, Växjö pastorat
Länkstig

Seminarium om stavspån – ett byggnadsmaterial där kvaliteten avgör livslängden

Hållbarhet & miljö
Kultur & språk
Naturvetenskap & IT

Under temadagen lär vi oss mer om hur det går till att välja virke till stavspånstak med lång livslängd. Kyrkoherdar, fastighetsansvariga och förtroendevalda inom Svenska kyrkan medverkar, liksom hantverkare, medverkande i beslutsprocessen och konsulter som arbetar med kyrkomiljöer.

Seminarium
Datum
30 aug 2022
Tid
09:00 - 16:00
Plats
Församlingshemmet vid Söraby kyrka, Växjö kommun, Kronobergs län
Sista anmälningsdag
15 augusti 2022

Medverkande
Samuel Palmblad, byggnadsantikvarie Kulturparken Småland
David Fuchs, byggnadsantikvarie och fastighetsingenjör Växjö pastorat
Karl-Magnus Melin, timmerman och hantverksforskare, Knadriks Kulturbygg, och doktorand vid Göteborgs universitet
Carl Thelin professor vid Linné Universitetet, konstruktör på Tyréns samt projektledare för stiftsprojektet
Heidi Vassi, länsantikvarie Länsstyrelsen Kronoberg
Bra att veta
Dagen inleds med ett antal presentationer inomhus. Efter lunch blir det besök vid stationer, delvis utomhus. Ta med kläder att använda utomhus.
Arrangör
Söraby församling, Växjö pastorat, Växjö stift, Hantverkslaboratoriet, Byggnadsvårdsföretagen

 

Avgift

Medarbetare inom Svenska kyrkan betalar 200:- för lunch och fika genom samarbetsavtal med Hantverkslaboratoriet. Avgiften faktureras av Hantverkslaboratoriet vid Göteborgs universitet.

Övriga deltagare - t.ex. byggnadsvårdsföretagare - betalar 600:- + moms. Avgiften faktureras av Hantverkslaboratoriet vid Göteborgs universitet.

 

Program

Antikvariska ställningstaganden vid spåntaksarbeten, Samuel Palmblad, byggnadsantikvarie Kulturparken Småland

Hur gör man en beställning? Spåntak ur beställarens perspektiv utifrån exemplet Söraby kyrka, David Fuchs, byggnadsantikvarie och fastighetsingenjör Växjö pastorat

Spåntak av fur, asp och ek.  Hållbarhet ur historiskt och hantverksvetenskapligt perspektiv och hur man som beställare kan hålla kostnaderna nere över tid, Karl-Magnus Melin, timmerman och hantverksforskare, Knadriks Kulturbygg, och doktorand vid Göteborgs universitet 

Medeltida taklag i Växjö stift, Carl Thelin professor vid Linnéuniversitetet, konstruktör på Tyréns samt projektledare för stiftsprojektet,

Paneldiskussion: Kulturhistoriska värden hos tak med kyrkspån och förvaltningsperspektivet, Föredragshållarna med gäst Heidi Vassi, länsantikvarie Länsstyrelsen Kronoberg