Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Samtal i socialt arbete: Ett samtalsanalytiskt perspektiv

Kultur & språk

Välkommen till ett seminarium om samtalsfärdigheter för socialt arbete. Med utgångspunkt i ett nytt bokprojekt diskuterar redaktörerna Clara Iversen och Marie Flinkfeldt, båda vid Uppsala universitet, ämnet ur ett samtalsanalytiskt perspektiv.

Seminarium
Datum
5 mar 2021
Tid
10:15 - 12:00

Medverkande
Marie Flinkfeldt och Clara Iversen vid Uppsala universitet
Arrangör
Institutionen för svenska språket

Goda samtalsfärdigheter är centrala för det sociala arbetet och undervisning om samtal av olika slag ingår därför i socionomutbildningarna i Sverige. Det finns idag ett flertal grundböcker om samtal, men det saknas svensk litteratur där samtal inom olika former av socialt arbete belyses utifrån ett samtalsanalytiskt perspektiv. Samtalsanalys är en starkt växande forskningsinriktning internationellt och används för att förstå hur samtal fungerar i olika institutionella sammanhang. Under de senaste tio åren har insikter från samtalsanalytiska studier i allt större utsträckning kommit att användas i samtalsutbildningar.
 
Boken är en antologi där varje kapitel bygger på aktuell samtalsanalytisk forskning inom socialt arbete i Sverige. Kapitlen lyfter fram tydliga och konkreta exempel från verkliga samtal inom en rad olika verksamheter där socionomer är verksamma. Boken är upplagd så att den går igenom olika samtalsfokuserade uppgifter inom socialt arbete: aktiviteter kopplade till att söka och ge information och förändrande aktiviteter. Genom att fokusera på dessa samtalsaktiviteter bidrar de olika kapitlen med insikter av stor relevans för blivande socionomer, oberoende av var de kommer att arbeta när de tagit examen. Samtidigt illustrerar kapitlen hur olika sociala verksamheter fungerar och vilka särdrag som kan finnas i det kommunikativa sociala arbetet beroende på vilken organisation det rör sig om.

Bokens redaktörer är Clara Iversen och Marie Flinkfeldt, båda vid Sociologiska institutionen, Uppsala universitet.