Bild
Schematisk bild över kapabilitetsansatsen
Länkstig

Releasefest för AgeCaps antologi om kapabilitet

Forskning

Välkommen till releasefest för antologin “A multidisciplinary approach to capability in age and ageing”. Ett multidisciplinärt bokprojekt med bidrag av forskare från 15 institutioner och fem fakulteter på Göteborgs universitet om hur kapabilitetsbegreppet kan användas i forskning om äldre.

Seminarium
Datum
23 maj 2022
Tid
15:00 - 17:30
Plats
Linnésalen Mediehuset, Seminariegatan 1B Göteborg
Kostnad
Gratis
Sista anmälningsdag
16 maj 2022

Medverkande
Författare till antologin

Program
15.00-15.10 Inledning (redaktörerna)
15.10-16.00 Olika sätt att se på kapabilitet (forskare från AgeCap)
16.00-16.30 Utmaningar för multidisciplinär forskning
16.30-17.30 Mingel med tilltugg

OSA 16 maj till pia.gudmundsson@neuro.gu.se