Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Rebecca Andersson - On chaperone co-operation in temporal and spatial protein quality control

Forskning
Hälsa & medicin

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för biomedicin, avdelningen för mikrobiologi och immunologi

Disputation
Datum
23 apr 2021
Tid
13:00 - 17:00
Plats
Hälsovetarbacken, Hus 2, plan 1, sal 2119

Bra att veta
Åskådare ombeds att delta via länk

Opponent
Mark S. Hipp, University Medical Centre Groningen, University of Groningen, Nederländerna

Betygsnämnd
Elin Esbjörner Winters, institutionen för biologi och bioteknik, Chalmers Tekniska Högskola
Åsa Torinsson Naluai, avdelningen för mikrobiologi och immunologi, Göteborgs universitet
Claes von Wachenfeldt, biologiska institutionen, Lunds universitet