Bild
Bilden föreställer en gryta med kokande tjära, sedd uppifrån
Tjärkokning
Foto: Pär Malmros
Länkstig

Praktiskt seminarium om furutjära

Hållbarhet & miljö
Kultur & språk
Naturvetenskap & IT

De senaste åren har det pågått ett omfattande utvecklingsarbete kring produktion, behandling och applicering av trätjära. Med fokus på den praktiska användningen av tjära, utifrån olika tjäror och appliceringsmetoder, vill vi dela denna nya kunskap med er som på olika sätt förvaltar kulturarvet.

Seminarium
Datum
31 aug 2022
Tid
09:00 - 16:00
Plats
Granhults kyrka i Uppvidinge, Växjö kommun, Krongobergs län
Sista anmälningsdag
15 augusti 2022

Medverkande
Pär Malmros, fastighetssamordnare Visby stift
Ludvig Tigerhielm, Kulturmålare, ÖfwerSelö Byggnadshantverk och Kulturvård
Daniel Eriksson, Timmerman, Bygg & Hantverk i Karlskoga
Kalle Melin, Knadriks kulturbygg
Bra att veta
Dagen inleds med ett antal presentationer inomhus. Efter lunch blir det besök vid stationer, delvis utomhus. Ta med: oömma kläder att använda vid tjärstrykning, handskar och övrig personlig skyddsutustning.
Arrangör
Granhults hembygdsförening, Växjö pastorat, Växjö stift, Hantverkslaboratoriet, Byggnadsvårdsföretagen

Avgift

Medarbetare inom Svenska kyrkan betalar 200:- för lunch och fika genom samarbetsavtal med Hantverkslaboratoriet. Avgiften faktureras av Hantverkslaboratoriet vid Göteborgs universitet.

Övriga deltagare - t.ex. byggnadsvårdsföretagare - betalar 600:- + moms. Avgiften faktureras av Hantverkslaboratoriet vid Göteborgs universitet.

Program

Under dagen kommer de tester som har utförts med tjära på gotländska kyrktak presenteras, den tjärprodukt som tagits fram efter ett recept från 1790-talet demonstreras och det utvecklingsprojekt som har utförts med pigmenterad tjära redovisas.

Metoder för bränning och smörjning av tjära – erfarenheter från försök med tjärfärger och kolblandade tjäror på gotländska takytor. Pär Malmros, fastighetssamordnare Visby stift

Förädlad tjära – tjära med kropp eller inkokt tjära. Pigmentens inverkan på tjärfärgen. Ludvig Tigerhielm, Kulturmålare, ÖfwerSelö Byggnadshantverk och Kulturvård

Taktjära 1790 – storskalig tjärstrykning med historiska referenser. Daniel Eriksson, Timmerman, Bygg & Hantverk i Karlskoga

Granhults kyrka, en introduktion. Kalle Melin, Knadriks kulturbygg