Bild
Foto: Shutterstock
Länkstig

På jakt efter (artificiell) intelligens

Forskning
Naturvetenskap & IT
Samhälle & ekonomi

Vad är artificiell intelligens? Även om vi använder begreppet "artificiell intelligens" ganska fritt, är det oklart vad som menas med intelligens. Välkommen till detta hybridseminarium (på plats eller via Zoom) med forskaren Dimitri Coelho Mollo från Umeå universitet, i ett hybrid-seminarium om de mer filosofiska aspekterna av AI och själva innebörden av "intelligens".

Seminarium,
Webinar
Datum
4 apr 2023
Tid
15:15 - 17:00
Antal platser
16

Medverkande
Dimitri Coelho Mollo, Assistant Professor, Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet
Niklas Sörum, föreståndare på Centrum för konsumtionsforsknings på GRI på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Arrangör
Centrum för konsumtionsforskning, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Vad är artificiell intelligens? Även om vi använder begreppet "artificiell intelligens" ganska fritt, är det oklart vad som menas med intelligens. Detta gäller inte bara intelligens i artificiella system, eftersom intelligens är ett omtvistat begrepp även inom kognitionsvetenskapen och den jämförande psykologin.

I det här hybridseminariet föreslår Dimitri Coelho Mollo först en allmän operationalisering av intelligens som kan tillämpas på människor, icke-mänskliga djur och artificiella system. För det andra argumenterar han för att den nuvarande AI-forskningen använder sig av olika, kompletterande förståelser av intelligens. Detta tyder på att framsteg inom artificiell intelligens kan kräva en försoning mellan de många konkurrerande tillvägagångssätt som vi har idag.

Dimitri Coelho Mollo
Dimitri Coelho Mollo at Umeå University.
Foto: University of Umeå

 Om Dimitri Coelho Mollo:

"I am an Assistant Professor with focus in Philosophy of Artificial Intelligence.

My main areas of research are Philosophy of Cognitive Science and Artificial Intelligence, and Philosophy of Science. I am also interested in the ethics of current and future use of AI systems, Philosophy of Biology, Philosophy of Mind, and Philosophy of Climate Science. I am happy to supervise students in these areas.

My main focus is on foundational and epistemological issues in Artificial Intelligence and the cognitive sciences, regarding, among others, the concepts of representation, computation, and intelligence.

Questions that I have been tackling include:

  • What are the best theories of representation and computation for the study of cognition and intelligence?
  • Can we account for cognitive representation and computation in a scientifically-acceptable, mind-independent way? Do we actually need to?
  • What roles do abstraction and idealisation play in our models of animal and artificial intelligence?
  • What internal and external capacities and structures are required for intelligent behaviour?
  • How should we characterise intelligent behaviour to start with?
  • How can we understand the workings and impact of AI applications as individuals and as societies?

I make use of tools and results from philosophy and science in trying to answer these and related questions.

I have also a strong interest in scientific and philosophical communication and public engagement initiatives."

Welcome to register for this event!