Bild
CCHS illustration
CCHS är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum vid Göteborgs universitet
Foto: av Kristina Edgren
Länkstig

Öppet möte: profilområde kulturarv och hållbar utveckling

Forskning
Hållbarhet & miljö
Kultur & språk

Med anledning av den pågående diskussionen om profilområden på GU bjuder Centrum för kritiska kulturarvsstudier (CCHS) in till ett öppet möte och diskussion om profilområde kulturarv med inriktning mot hållbar utveckling. Mötet hålls digitalt, över Teams (länk nedan). Välkommen!

Öppet hus
Datum
16 aug 2022
Tid
13:15 - 15:00
Plats
Digitalt möte - Teams

Arrangör
Centrum för kritiska kulturarvsstudier

Bakgrund

I september förra året skickade fakulteterna in 19 förslag på profilområden till Forskningsnämnden. Nu pågår arbete med att uppdatera, omarbeta och eventuellt slå samman några av förslagen, vilket fakulteterna ska ha gjort senast den 19 september. Kulturarv med vinkling mot hållbarhetsfrågor är ett av de förslag som inkommit från tre fakulteter och nu pågår arbetet med att formulera den nya förslag. 19 september 2022 är sista datum för fakulteterna att lämna in omarbetade förslag på profilområden.

Fakta om profilområden

Regeringens satsning på profilområden innebär en ny modell för kvalitetsbaserad fördelning av forskningsanslag. Det handlar om strategiska satsningar av högsta kvalitet som lärosätena själva definierar. Det är Vetenskapsrådet, Formas, Forte och Vinnova som utvecklat modellen.

Ansökningarna kan avse både nya och etablerade områden. De bedöms av en internationell panel enligt tre kriterier:
forskningens vetenskapliga kvalitet, kvaliteten på samverkan med det omgivande samhället samt hur väl profilområdena stämmer överens med lärosätets strategiska arbete för ökad kvalitet i forskning och samverkan.
Målet är att modellen införs 2024.