Länkstig

Mahnaz Irani-Shemirani - Data-mining for discovery, selection, and validation of biomarkers for sepsis diagnostics

Forskning
Hälsa & medicin

Halvtidsseminarium vid Sahlgrenska akademin, institutionen för biomedicin, avdelningen för laboratoriemedicin

Seminarium
Datum
26 apr 2021
Tid
13:00 - 14:30
Plats
Åskådare ombeds delta via zoom

Granskningskommitté:
Marcela Davila
Erika Tång Hallbäck
Lena Öhman