Bild
Carl Adolph Agardh (1785-1859)
Länkstig

Magnus Krook: "Nature and Metamorphosis: A Study of Carl Adolph Agardh’s Latin Dissertations and Monographs on Botany and Biology"

Forskning
Kultur & språk

Disputation i ämnet latin.

Disputation
Datum
25 nov 2022
Tid
10:15 - 13:00
Plats
Sal C350 (Lilla hörsalen), Humanisten, Renströmsgatan 6

Arrangör
Institutionen för språk och litteraturer

Opponent:
Professor Martin Korenjak, Innsbruck Universitet

Betygsnämnd:
Professor Annika Ström, Södertörns högskola
Docent Björn Billing, Göteborgs universitet
Docent Anna Blennow, Göteborgs universitet

Ordförande:
Docent Erik Bohlin, Göteborgs universitet