Bild
Musiklärare applåderar sina elever i klassrummet.
Foto: Gunnar Jönsson
Länkstig

Konsert: Samarbete mellan Hvitfeldska och musiklärarstudenter

Kultur & språk

Musiklärarstudenter från årskurs tre leder ensembler på Hvitfeldska musikgymnasium. Projektet avslutas med konsert där gymnasieeleverna visar upp sitt ensemblespel.

Konsert
Datum
9 mar 2023
Tid
18:00 - 19:00
Kostnad
75 kr.

Arrangör
Högskolan för scen och musik