Bild
Översvämmat samhälle i USA
Länkstig

Klimatkris - vem bryr sig?

Samhälle & ekonomi

Klimatkrisens effekter blir alltmer påtagliga. Ändå har slutsatser från FN:s klimatpanel svårt att få riktigt fäste i debatten och folks vardag.

Föreläsning
Datum
1 feb 2023
Tid
12:00 - 13:00

Arrangör
Samhällsvetenskapliga fakulteten i samarbete med Folkuniversitetet och Stadsbiblioteket
Bild
Porträttbild av Göran Sundqvist

Klimatkrisens effekter blir alltmer påtagliga. Ändå har slutsatser från FN:s klimatpanel svårt att få riktigt fäste i debatten och folks vardag. Här hemma kom frågan i valrörelsen att koka ner till ett ja eller nej till kärnkraft, trots att forskningen pekar på att mycket bredare åtgärder behövs. Vad beror glappet mellan vetenskap och politisk handling på? Och vad kan vi göra åt det? 

Göran Sundqvist, professor i teknik- och vetenskapsstudier, har under lång tid belyst klimatforskningens brist på politisk och praktisk relevans och vad som krävs för att ett nytt förhållningssätt ska få effekt i samhället.

Ingår i serien Samhället idag, i samarbete med Folkuniversitet och Stadsbiblioteket