Bild
torkade fjärilar uppnålade på vägg
Länkstig

Glitch and Photography III: Metamorphosis and New Ecologies

Kultur & språk

Glitch in Photography är ett flerårigt forskningssamarbete mellan HDK-Valand och Hasselbladstiftelsen. Den 14-16 juni bjuder vi in till ett symposium och två workshops.

Konferens,
Seminarium,
Workshop
Datum
14 jun 2023 - 16 jun 2023
Plats
HDK-Valand, Gothenburg University

Välkommen till det tredje symposiet i vårt fleråriga forskningssamarbete om digitala fotografiska kulturer mellan Hasselblad Foundation och HDK-Valand, där vi utforskar visuella system runt omkring oss och möjligheten att utmana normativa logiker. Under paraplytiteln Photography and the Glitch utforskar vi glitch som form, metafor och metodik inom fotografi med särskilt fokus på digitala, nätverksbaserade kulturer. Vårt mål är att definiera flera potentialer hos glitch som ifrågasättning av system för teknik, kunskap, klassificering och kontroll.

Program

14 JUNI kl 9-16 - OFFENTLIGT FORSKNINGSSYMPOSIUM 
Glitch och fotografi III: Metamorfos och nya ekologier
Föredrag av: Louise Wolthers och Nina Mangalanayagam, Magne Friberg, Monica Alcazar-Duarte, Susanne Østby Sæther, Theopisti Stylianou-Lambert och Alexia Achilleos, Nicky Coutts och Franziska Kunze. 

 15 JUNI kl 9.30-16 - OFFENTLIGT FORSKNINGSSYMPOSIUM 
The Archive of Unnamed Workers (arkivet för icke namngivna arbetare)
Theopisti Stylianou-Lambert: Fotografi, arkeologi och arkiv.
Alexia Achilleos: Kartläggning av koloniala felsteg i AI. 

16 JUNI kl 9-15 - OFFENTLIGT FORSKNINGSSYMPOSIUM 
Överflöd är inte överflöd
Mònica Alcázar-Duarte: Hur kan naturliga mönster användas för att informera och utforma en algoritm som ett verktyg för förvaltning av naturresurser?

15-16 JUNI - WORKSHOPS
Workshoppar är öppna för upp till 12 deltagare genom anmälan. Mer information kommer att följa. 

 

Läs mer om föreläsarna på den engelska sidan