Bild
Foto: Mirabelle Jones
Länkstig

Glitch and Photography: Hybrid bodies, remixed archives, posthuman nature

Kultur & språk

Det här symposiet är del i ett forskningssamarbete mellan HDK-Valand och Hasselbladstiftelsen, där forskare och konstnärer på olika sätt granskar fotografiska fel och missar för att lyfta fram brister och hjälpa oss att se på nya sätt. Symposiet är på engelska, se denna sidans engelska version för detaljerat program.

Seminarium
Datum
2 feb 2022
Tid
13:00 - 17:00
Plats
Online, via zoom.
Ytterligare information
Zoom-länk för att
delta.

Medverkande
Annet Dekker, Magdalena Regina Tyzlik-Carver, Majken Overgaard, Mirabelle Jones, Monica Alcazar-Duarte, Vendela Grundell
Arrangör
HDK-Valand i samarbete med Hasselbladsstiftelsen

Från ungefär 2005 har alltfler konstnärer börjat intressera sig för glitchens potential – dvs. där processer och estetik baseras på visuella störningar som åstadkoms med digital teknik. När det gäller fotografi innebär glitcher inte bara ett nytt förhållningssätt till digitala fotografier, de ger oss också möjlighet att ompröva betydelsen av analoga, fysiska fotografier. Glitchen fungerar, både som metod och som metafor, som ett avsiktligt fel och störning av rådande kunskaper, klassificeringar och maktsystem. Aktivistiskt och konstnärligt används glitcher därför ofta för att visa på normaliserade och naturaliserade rubbningar, samt strukturer och positioner som inte helt passar in i det samhälle vi skapat. Vid detta symposium presenteras ett nytt forskningsprojekt om fotografiska glitcher. Projektet är ett samarbete mellan HDK-Valand och Hasselbladstiftelsen.

Vid symposiet deltar sex akademiker och konstnärer – Annet Dekker, Monica Alcazar-Duarte, Vendela Grundell, Mirabelle Jones, Majken Overgaard och Magdalena Regina Tyzlik-Carver.

De utforskar den maskin- och nätverksinfluerade bilden på olika sätt och/eller skapar störningar, friktion, lekfullhet, svårläslighet – i syfte att visa på systembrister samt för att hjälpa oss att se saker på nya sätt. Vid symposiet kommer de respektive deltagarna att ge kortare presentationer och därefter följer en diskussion med de övriga deltagarna.

Arrangörer av symposiet är Nina Mangalanayagam, HDK-Valand vid Göteborgs universitet och Louise Wolthers, Hasselbladstiftelsen.

Symposiet är på engelska, se denna sidans engelska version för detaljerat program och mer info.