Länkstig

Fast fras, fraseologism, frasem eller fast ordförbindelse? Om att skapa en svensk fraseologisk terminologi

Kultur & språk

Ibland är man inte medveten om att något saknas förrän man behöver det. Ett exempel på det är termer för att beteckna olika fraseologiska enheter på svenska. Mariann Skog-Södersved, Vasa universitet/JYU, och Anita Malmqvist, Umeå universitet, gästar seminariet i lexikologi, lexikografi och fraseologi och redogör bland annat för tillvägagångssättet i arbetet med att försöka skapa en enhetlig svensk fraseologisk terminologi.

Seminarium
Datum
19 okt 2022
Tid
10:15 - 11:45

Medverkande
Mariann Skog-Södersved, Vasa universitet/JYU
Anita Malmqvist, Umeå universitet
Arrangör
Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi

Ibland är man inte medveten om att något saknas förrän man behöver det. Ett exempel på det är termer för att beteckna olika fraseologiska enheter på svenska. Eller saknas är kanske för mycket sagt. Det förekommer en hel del fackord inom svensk fraseologiforskning, men deras innehåll verkar inte alltid helt klart och de överensstämmer inte heller nödvändigtvis med dem som används i en del andra europeiska språk.

På seminariet refererar vi inledningsvis bakgrunden till vårt bokprojekt Svensk fraseologi. En introduktion (se innehållsförteckning nedan) och ger en liten inblick i läget inom den svenska fraseologiforskningen. Därefter redogör vi för vårt tillvägagångssätt i arbetet med att försöka skapa en enhetlig svensk fraseologisk terminologi. Vi illustrerar vår indelning av de fraseologiska klasserna med exempel och pekar på en del problem. Med presentationen vill vi testa de termer som vi föreslår för att ta reda på om de t.ex. kan leda till missförstånd eller om de på något vis behöver justeras.

Mariann Skog-Södersved, Vasa universitet/JYU
Anita Malmqvist, Umeå universitet