Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Extremismen och rättsstaten - ett forskningsperspektiv

Forskning

Våldsbejakande extremism kräver all frihet åt sig själv, samtidigt som den avskaffar andras frihet och säkerhet. Samhället svarar med tillgängliga medel: bevakning, prevention och rättsapparat.

Seminarium
Datum
16 apr 2019
Tid
09:00 - 16:00
Plats
Jonsereds herrgård, William Gibsons väg 21

Arrangör
Jonsereds herrgård i samverkan med Juridiska institutionen vid Handelshögskolan och Forsknings- och innovationskontoret, samtliga på Göteborgs universitet

Kravaller, hot i det offentliga rummet och frekventa angrepp mot såväl forskare som politiker, journalister och vanliga medborgare vittnar om den demokratiska rättsstatens problem att skydda allas rätt till trygghet och yttrandefrihet. En forskarantologi om våldsbejakande extremism (SOU 2017:67) har nyligen släppts. Hur ser Göteborgs universitet på sin egen forskning i relation till samtidens extremistiska utmaningar? Till seminariet inbjuds forskare och företrädare för rättssystemet.

Helene Lööw docent i historia, Uppsala universitet, Rangnar Nilsson fil.dr. i idéhistoria, forskningsrådgivare vid Forsknings- och innovationskontoret, Göteborgs universitet, Christer Mattsson föreståndare för Segerstedtsinstitutet, Göteborgs universitet, Tormod Otter Johansen, doktorand i offentlig rätt, Göteborgs universitet, Görel Granström docent i juridik, Umeå universitet och Ingrid Sahlin professor i socialt arbete, Lunds universitet. Samtalsledare: Fredrika Lagergren Wahlin, vicerektor för samverkan, Göteborgs universitet.

Det tredje seminariet i serien Yttrandefrihetens gränser.

---

Till seminarierna skickas personliga inbjudningar ut. Antalet platser är begränsat.

Är du som aktör intresserad och önskar att, i mån av plats, delta i seminariet? Maila ditt intresse till jonseredsherrgard@gu.se tillsammans med namn, organisation och din roll inom denna, samt vilken ingång du har till seminariets ämne.