Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

EuroEnviro 2019: Interdisciplinary Solutions for Sustainable Development

Student

55 europeiska studenter samlas till den 24e upplagan av det europeiska symposiet EuroEnviro 29 april - 3 maj i Göteborg och Jonsered. Årets EuroEnviro utgår ifrån de teman som World Economic Forum identifierat genom sin Global Shapers-enkät samt experters problemformuleringar.

Konferens
Datum
3 maj 2019
Tid
08:00 - 17:30
Plats
Jonsereds herrgård, William Gibsons väg 21

År 2015 signerades Parisavtalet efter 21 år av förhandlingar och 17 globala hållbarhetsmål (SDG) antogs. Sedan dess har mycket ändrats. Gamla och nya konflikter har eskalerat - något som lett till den största flyktingströmmen sedan andra världskriget.

Den långsamma återhämtningen från finanskrisen har fått alltfler människor att ifrågasätta sina regeringar, vilket har stärkt populistiska krafter i många länder. Inkomstklyftorna har vuxit inom och mellan länder, ofta på bekostnad av de mest utsatta.

Årets EuroEnviro samlar 55 europeiska studenter från olika akademiska bakgrunder och universitet för att arbeta med vår tids komplexa globala utmaningar. Framtida förändringsagenter behöver tänka holistiskt, tvärvetenskapligt och transnationellt för att finna hållbara lösningar i sin lokala kontext. Därför träffas man nu kring föreläsningar, studiebesök och workshops för att arbeta med 2015 års antagna globala mål. Utifrån teman som World Economic Forum har identifierat genom sin Global Shapers-enkät samt en bred problemformulering som tagits fram av experter på området, är avsikten att tillsammans arbeta fram lokala lösningar.

Konferensen avslutas på Jonsereds herrgård, där förslag till lösningar kommer att presenteras framför en jury.

Medverkande föreläsare:
Thomas Sterner professor i miljöekonomi, Göteborgs universitet
Marina Povitkina postdoktor CeCar, Centrum för studier av kollektivt handlande, Göteborgs universitet
Martin Persson docent, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, fysisk resursteori Chalmers
Arjen Wals professor i socialt lärande och hållbar utveckling vid Wageningen University, Nederländerna, UNESCO-ordförande inom samma område och gästprofessor vid institutionen för didaktik och pedagogisk profession vid Göteborgs universitet (via länk)
ytterligare medverkande tillkommer

Här kan du ta del av det fullständiga konferensprogrammet http://euroenviro.org/programme/
Här kan du läsa mer om EuroEnviro http://euroenviro.org/

 

Arrangör: Social Science for Environment Student Association (SSESA), Göteborgs universitet

Kontaktperson: Social Science Environment Student Association