Bild
Länkstig

Disputation: Lina Andersson "Emotions in Game Theory: Fear, friendliness and hostility"

Samhälle & ekonomi

Lina Andersson försvarar sin avhandling i nationalekonomi, "Emotions in Game Theory: Fear, friendliness and hostility".

Disputation
Datum
20 maj 2022
Tid
10:15 - 12:15
Plats
B22, Handelshögskolan, Vasagatan 1, Göteborg

Bild
Lina Andersson

Hela avhandlingen: "Emotions in Game Theory: Fear, friendliness and hostility"

Abstract

Fruktan och Ekonomiskt Beteende

Fruktan är en viktig faktor i beslutsfattande under risk och osäkerhet. Psykologisk forskning tyder på att fruktan påverkar riskattityder och fruktan kan ha viktiga konsekvenser för beslut rörande exempelvis investeringar, brott, konflikter och politik. Jag modellerar strategiska interaktioner mellan spelare som kan ha antingen en neutral eller rädd sinnesstämning. En spelares sinnesstämning avgör hennes nyttofunktion. Två huvudantaganden görs, (i) fruktan triggas av en ökning i sannolikheten eller kostnaden för negativa utfall och (ii) en rädd spelare är mer riskavert. En spelares uppfattning om negativa utfalls sannolikhet och kostnad avgör hur hennes sinnesstämning förändras. Jag använder psykologisk spelteori för att analysera hur rädsla påverkar utfallet i tre olika scenarier, ett rånarspel, ett bankpanikspel och en folkhälsointervention.

Samarbete mellan känslomässiga spelare

Jag använder ramverket för stokastiska spel för att föreslå en modell för känslor i upprepade interaktioner. En känslomässig spelare kan ha antingen en vänlig, en neutral, eller en fientlig sinnesstämning. Spelarens förflyttningar mellan sinnesstämningar beror på vilka handlingar han eller hon ser andra spelare ta. Sinnesstämningen avgör spelarens psykologiska nytta som tillsammans med en materiell nytta utgör spelarens totala nytta. I den vänliga (fientliga) sinnesstämningen bryr sig spelaren positivt (negativt) om andra spelares materiella nyttor. Den här uppsatsen visar hur känslor kan både förenkla och försvåra samarbete i ett upprepat fångarnas dilemma. I ett ändligt upprepat spel kan en spelare som bara bryr sig om sin egen materiella nytta ha ett incitament att manipulera en känslomässig spelare så den blir vänlig. I ett oändligt upprepat spel med två känslomässiga spelare behövs mindre tålamod för att samarbete ska vara en jämvikt. Känslor kan dock också försvåra samarbete om de gör att spelarna blir motvilliga att bestraffa varandra efter avvikelser, eller om spelarna blir fientliga efter bestraffning.

Informationsdelning mellan köpare

Den här uppsatsen studerar effekten av informationsdelning mellan köpare på marknadsutfall när köparna är känslomässigt motiverade att dela information om en varas kvalitet. Jag studerar ett spel mellan en säljare och två köpare. Säljaren har två enheter av en produkt att sälja och är ensam om att känna till produktens kvalitet. Säljaren har ett incitament att välja ett pris högre än köparnas värdering av varan. Köparna får veta kvalitén efter köp och väljer om de vill dela denna kunskap med senare köpare. Jag antar att det kostar att dela informationen, men att en köpare kan vara känslomässigt motiverad att dela den. Känslomässigt motiverad informationsdelning kan vara en Paretoförbättring jämfört med en situation utan informationsdelning. Informationsdelning minskar säljarens incitament att välja ett högre pris och ökar sannolikheten att köparna köper en enhet.

Opponent

Professor Pierpaolo Battigalli, Department of Decision Sciences, Bocconi University, Milano, Italien

Betygsnämnd

Docent Erik Mohlin, Nationalekonomiska institutionen, Lunds universitet

Professor Anna Dreber Almenberg, Institutionen för nationalekonomi, Handelshögskolan i Stockholm

Professor Olof Johansson Stenman, Institutionen för nationalekonomi med statistik, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Ordförande

Professor Mikael Lindahl, Institutionen för nationalekonomi med statistik, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet