Bild
Illustrativ bild av avhandlingen
Länkstig

Disputation i kulturgeografi 2021-12-17: Elizabeth Dessie

Samhälle & ekonomi

Den 17 december försvarar Elizabeth Dessie sin avhandling "Rural encounters with the city. A study of the gendered livelihood strategies of migrant youth in Addis Ababa, Ethiopia."

Disputation
Datum
17 dec 2021
Tid
13:15 - 15:00
Plats
Zoom och B44, Handelshögskolan, Vasagatan 1, Göteborg
Sista anmälningsdag
17 december 2021

Anmälan är stängd.

Respondent

Elizabeth Dessie

Avhandlingens titel

Rural encounters with the city. A study of the gendered livelihood strategies of migrant youth in Addis Ababa, Ethiopia. Länk: http://hdl.handle.net/2077/69883

Fakultetsopponent

Professor Nicola AnseIl, College of Business, Arts and Social Sciences, Brunel University London, Uxbridge, Storbritannien

Betygsnämnd

Docent Aina Tollefsen, Institutionen för geografi, Umeå universitet

Professor Ann Oberhauser, Department of Sociology and Criminal Justice, Iowa State University, Ames, Iowa, USA

Docent Jerry Olsson, Institutionen för ekonomi och samhälle, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Reserv i betygsnämnden

Doktor Andrew Byerley, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet

Ordförande vid disputationen

Professor Marie Stenseke, Institutionen för ekonomi och samhälle, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Handledare

Universitetslektor Margareta Espling, Institutionen för ekonomi och samhälle, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Biträdande handledare

Universitetslektor Jonas Lindberg, Institutionen för ekonomi och samhälle, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet