Bild
Bild på Karin Berg
Länkstig

Disputation i innovation och entreprenörskap: Karin Berg

Samhälle & ekonomi

Den 23 september försvarar Karin Berg sin avhandling “Exploring Firm-employed PhD students as a Form of Academic Engagement with Industry.”

Disputation
Datum
23 sep 2022
Tid
09:00 - 12:00
Plats
Sal B44, Handelshögskolan, Vasagatan 1, Göteborg

Titel på avhandling
Exploring Firm-employed PhD students as a Form of Academic Engagement with Industry

Respondent
Karin Berg

Opponent
Professor Taran Mari Thune, Senter for teknologi, innovasjon og kultur, Universitet i Oslo, Oslo, Norge

Ledamöter i betygsnämnden
Associate professor Valentina Tartari, Institut for Strategi og Innovation, Copenhagen Business School, Köpenhamn, Danmark

Docent Marcus Holgersson, Teknikens ekonomi och organisation, Chalmers tekniska högskola, Göteborg, Sverige

Professor Ilona Heldal, Institutt for datateknologi, elektroteknologi og realfag, Högskulen på Vestlandet, Bergen, Norge

Ordförande vid disputationen
Docent Olof Zaring, Institutionen för ekonomi och samhälle, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Sverige

Handledare
Professor Maureen McKelvey, Institutionen för ekonomi och samhälle, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Sverige

Biträdande handledare
Professor Rögnvaldur Sæmundsson, University of Iceland

Associate professor Astrid Heidemann Lassen, Aalborg Universitet