Bild
Diagram över genrer
Länkstig

DH-seminariet: Julia Pennlert: Att göra (litteratur)vetenskap – det är bara att räkna, eller?

Forskning
Kultur & språk
Naturvetenskap & IT

Under den senaste åren har Digital Humaniora presenterat en rad nya verktyg för forskaren, både gällande insamling och analys av ett särskilt textmaterial. Inte sällan ramas framväxten av dessa nya digitala metoder in som ett led i en förändring, som både rör forskarrollen och materialet som sådant. Men vad är det egentligen som står på spel och vilka kunskapsanspråk för samtidens metoder med sig?

Seminarium
Datum
11 feb 2022
Tid
15:15 - 17:00

Bra att veta
Det går att delta i seminariet både digitalt och på plats. De som deltar på plats är välkomna på postseminarium kl 17:00–19:00.

I sin presentation kommer Julia Pennlert att, med hjälp av historiska nedslag och svenska exempel, spåra hur diskussionen om litteraturvetenskapens förändrade metoder inte är exklusiv för 2000-talet, utan att även historien visar frågor som rör hur forskningen genomförs inom ämnet, viktiga att ta med oss in i framtiden. 

Bild
Julia Pennlert

Julia Pennlert (fil dr i litteraturvetenskap, 2018) är verksam som universitetslektor med inriktning mot läsning och läsfrämjande verksamhet på Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås. Hon är i sin forskning intresserad av hur digital teknik påverkar texten, läsningen och forskningen och har varit redaktör för ett antal forskningsantologier under de senaste åren, både kopplat till Digital Humaniora och senast även undersökt ljudbokens roll och position på den svenska bokmarknaden.