Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Cykelbudet. Rapport från gigekonomin.

Kultur & språk
Samhälle & ekonomi

Anders Teglund kommer kort att presentera sin kommande bok som fortfarande är under arbete. Därefter kommer ett samtal äga rum mellan honom och Johan Alfonsson, doktor i sociologi, äga rum utifrån det manus läggs fram.

Seminarium
Datum
9 dec 2020
Tid
14:00 - 16:00
Plats
zoom

Medverkande
Anders Teglund
Johan Alfonsson
Bra att veta
Maila catharina.thorn@kultvet.gu.se för en länk till mötet. Intresserade kan få ett kort utdrag från manus.
Arrangör
Institutionen för kulturvetenskaper, Göteborgs universitet

Anders Teglund är utbildad inom Göteborgs universitet och har en magisterexamen i kulturstudier. Han arbetar som frilansande kulturarbetare, förläggare och musiker. I och med coronakrisen så försvann i princip alla hans inkomstbringande uppdrag över en natt. I denna nya situation tar han jobb hos matcykelbudfirman Foodora, som är en av de verksamheter som blomstrar under denna period. Arbetet ger små intäkter, men är också en ingång till att göra en studie. Studien är en biografisk rapport från arbetslivet under coronakrisen. Mer info finns nedan.

Intresserade kan få ett kort utdrag från manus. Kontakta catharina.thorn@kultvet.gu.se

Johan Alfonsson disputerade nyligen vid Göteborgs Universitet med avhandlingen Alienation och arbete – Unga behovsanställdas villkor i den flexibla kapitalismen Arkiv Förlag

Varmt välkomna.

Om undersökningen:

Syftet är att undersöka rådande kris, utifrån en auto-etnografiskt metod genom en form av wallraffande. Coronakrisen är ingången, men tyngdpunkten för texten ligger på en undersökning av gigekonomin, och cykelbuden som ett exempel på hur roller och arbetsvillkor kan se ut i dagens samhälle.

Hur ser det ut på våra gator och torg under perioden? Vem beställer hem mat? Vilka roller och klassklyftor aktualiseras i stadsrummet? Hur ser villkoren ut för det prekariat som fyller en allt viktigare roll för att hålla restaurangerna vid liv?

Parallellt med arbetet på Foodora försöker Anders hitta nya former att arbeta som musiker – inställda gig blir till livestreamade gig, gager via swish-donationer. Här går det att jämföra gigekonomins villkor mellan cykelbuden och kulturarbetarna. Vilka likheter och skillnader finns?

Såväl restaurang- och budarbetarnas som kulturarbetarens utkomst styrs i allt högre grad av tech-sektorn. I den nya plattformsekonomin, kopplas tjänster och ekonomi samman via appar. De traditionella relationerna mellan kapitalist och arbetare, konsument och säljare, är kraftigt uppluckrade, och i ett intensivt flöde av information åt olika håll sker det snabba maktförskjutningar. Vad gör detta med oss människor och de som befinner sig mitt i systemet?