Bild
Länkstig

Boksläpp: Den lilla skalan i den stora

Kultur & språk

Den lilla skalan i den stora (2022) är ett forskningsprojekt om kakel som har mynnat ut i en bok, utgiven på Appell Förlag. Den belyser kakelplattan och dess betydelse i arkitektur och rum.

Seminarium
Datum
30 nov 2022
Tid
17:00 - 19:00
Plats
Samlingssalen Nybygget, Dals Långed

Mönster och ornament är något fundamentalt sedan tidernas begynnelse och återfinns i alla kulturer, inte minst i Turkiet. I boken möts ornamentet, materialet samt berättelsen kring hantverkare, konstnärer och arkitekter som tillsammans arbetar fram de osmanska kakelklädda väggarna.

Boken är skriven på svenska, men bokpresentationen kommer att hållas på engelska.

Författare: Gertrud Olsson, universitetslektor vid HDK-Valand Campus Steneby 

Moderator: Tom Cubbin, enhetschef vid HDK- Valand Campus Steneby

Den lilla skalan i den stora bokomslag