Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Bild på framsidan av Elisabeth Horths bok Mutant
Länkstig

BILD <=> TEXT #3

Kultur & språk

BILD <=> TEXT är en seminarieserie vid Enheten för film, fotografi och litterär gestaltning, HDK-Valand, Göteborgs Universitet. Det tredje seminariet i serien tar sin utgångspunkt i Elisabeth Hjorths (litterär gestaltning) nyligen utgivna bok Mutant, som kommer att stå i centrum för ett samtal mellan Elisabeth, Annika von Hausswolff (foto) och Amelie Björck.

Seminarium
Datum
25 feb 2021
Tid
18:00 - 20:00
Plats
Online
Ytterligare information
Till
samtalet

Bra att veta
OBS! Samtalet sker på svenska

Experimenterandet med oss själva är vår enda identitet. Om det inte hade låtit så uppfordrande, och så ensamt, hade jag kanske blivit deleuzian. Men jag blev mutant. Jag saknar kontroll över mutationerna."

Experimenterandet med oss ­själva är en form för kunskapsproduktion. Den plats eller situation där ett undersökande subjekt möter ett undersökt objekt är ett utrymme som präglas av konventioner, men också av risk och osäkerhet. Frågandets och utforskningens utgångspunkt är en osäker terräng – ibland ett problem, ofrånkomligen ett villkor. Så hur gör en när utforskandet omfattar själva den osäkra terrängen, subjektiviteten, villkoren för att tala och vara?

Den lyriska essän Mutant är en undersökning av flickors (själv)framställning, autofiktionens nödvändighet och formen för konstnärlig forskning. Välkommen till ett samtal om mutationer och blivande, hängivelse och kritik, röster och kroppar.

Amelie Björck är lektor i litteraturvetenskap på Södertörns högskola samt kulturskribent och frilansredaktör med inriktning på konstnärlig forskning och kreativ text. Hennes senaste bok är Zooësis. Om kulturella gestaltningar av lantbruksdjurens tid och liv (Glänta Produktion 2019).

Annika Elisabeth von Hausswolff är adjungerad professor i fotografi på HDK-Valand samt bildkonstnär med fotografi som utgångspunkt. En retrospektiv utställning; Alternativ sekretess, öppnar på Moderna Museet i Stockholm under oktober, 2021.

Elisabeth Hjorth är författare och lektor i litterär gestaltning på HDK-Valand, aktuell med essän Mutant (Glänta produktion 2021).