Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Länkstig

Art of Contagion 2021 – en examensutställning om smitta

Student

Välkomen till en konstutställning som består av verk kopplade till temat smitta. Utställningen är uppdelad i sju kategorier där verken gestaltar studenternas kandidatuppsatser genom olika kreativa uttryck.

Utställning
Datum
1 jun 2021 - 14 jun 2021
Plats
https://artofcontagion.com/

Medverkande
Avgångsstudenterna på kandidatprogrammet MEK 2021
Arrangör
Institutionen för kulturvetenskaper, Göteborgs universitet

Studenterna på kandidatprogrammet Medier, estetik och kulturellt entreprenörsskap och deras examen presenteras 2021 som en digital utställning med temat "smitta". Studenterna har utifrån sina examensuppsatser med samma tema skapat verk som de kommer att ställa ut digitalt på sin hemsida.

https://artofcontagion.com/

Programmet Medier, Estetik och Kulturellt entreprenörskap är en förberedande tvärvetenskaplig utbildning för yrken inom kulturverksamheter och baseras på delkurser som bland annat behandlar estetisk teori, konstfilosofi, transmedialt berättande, konstnärliga processer och vetenskaplig gestaltning. Utbildningen lägger stort fokus på entreprenörskap och projektledning där varje termin avslutats med ett projektarbete, både i samarbete med externa och interna parter.