Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Angela Martinez-Monleon - Molecular and genetic studies in high-risk neuroblastoma

Forskning
Hälsa & medicin

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för biomedicin, avdelningen för laboratoriemedicin

Disputation
Datum
26 feb 2021
Tid
09:00 - 13:00
Plats
Hälsovetarbacken, Hus 2, plan 1, sal 2119

Opponent
Sue Burchill, School of Medicine, University of Leeds, Storbritannien

Betygsnämnd
Trond Flaegstad, Institutt for klinisk medisin, UiT Norges arktiske universitet, Tromsö, Norge

Huamei Forsman, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning, Göteborgs universitet

Khalil Helou, institutionen för kliniska vetenskaper, Göteborgs universitet