Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Alla barn ska med - demokrati och läsning i teori & praktik

Forskning

En jämlik skola är en grundpelare i svensk demokrati. Med läsning, skola, folkbibliotek och folkbildning byggdes en gång landet. Men enligt den senaste PISA-undersökningen har idag Sverige den mest ojämlika skolan i Norden. Nu växer ojämlik- heten inom skolan, och det även på läsningens område. Vad betyder det för framtidens demokrati?

Seminarium
Datum
18 feb 2020
Tid
09:30 - 16:00
Plats
Jonsereds herrgård, William Gibsons väg 21

Arrangör
Jonsereds herrgård Göteborgs universitet i samverkan med Institutionen för didaktik och pedagogisk profession samt Förvaltningen för kulturutveckling Västra Götalandsregionen

Stora skillnader i läskunnighet och läsförståelse råder, beroende på var man bor och i vilken skola man går. Detsamma gäller tillgången till bibliotek, vars ställning i samhället undermineras på olika sätt. Hur kan styrdokument och biblioteksstrategier utformas för att stärka demokratin? Vad säger aktuell forskning om läsning, läsprocesser och klassrumsarbete? Hur påverkar läroplaner arbete med läsning och demokrati? Hur kan skola och bibliotek stärka sin samverkan? Hur får vi en läsande befolkning som kan ta till sig, förstå och värdera information?

Erik Fichtelius nationell samordnare för Demokratins skattkammare - förslag till en nationell biblioteksstrategi, 2019, Christina Ohlin-Scheller professor i pedagogiskt arbete Karlstad universitet, Bagir Kwiek författare och Kulturrådets läsambassadör Anna Lyngfelt docent didaktik och pedagogik Göteborgs universitet, och Eva Hultin professor pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Uppsala universitet.

 

---
Till seminarierna skickas personliga inbjudningar ut. Antalet platser är begränsat.

Är du som aktör intresserad och önskar att, i mån av plats, delta i seminariet? Maila ditt intresse till jonseredsherrgard@gu.se tillsammans med namn, organisation och din roll inom denna, samt vilken ingång du har till seminariets ämne