Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ali Al-Behadili - Molecular insights into primer removal during mitochondrial DNA replication

Forskning
Hälsa & medicin

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi

Disputation
Datum
24 mar 2021
Tid
13:00 - 17:00
Plats
Sal 2119, Hus 2, hälsovetarbacken, Arvid Wallgrens backe

Bra att veta
Åskådare ombeds att delta via länk

Opponent
Stefan Björklund, institutionen för medicinsk kemi och biofysik, Umeå universitet

Betygsnämnd
Erik Johansson, institutionen för medicinsk kemi och biofysik, Umeå universitet
Fredrik Sterky, avdelningen för laboratoriemedicin, Göteborgs universitet
Åsa Torinsson Naluai, avdelningen för mikrobiologi och immunologi, Göteborgs universitet