Skip to main content
University of Gothenburg

Swedish Mariculture Research Center, SWEMARC

Contact information

Postal address
SWEMARC
Institutionen för biologi och miljövetenskap
Göteborgs universitet
Box 463
405 30 GÖTEBORG
Visiting address
SWEMARC
Institutionen för biologi och miljövetenskap
Göteborgs universitet
Medicinaregatan 18A
413 90 GÖTEBORG
Shipping address
SWEMARC
Institutionen för biologi och miljövetenskap
Göteborgs universitet
Medicinaregatan 18A
413 90 GÖTEBORG