University of Gothenburg

Contact information

Postal address
SWEMARC
Institutionen för biologi och miljövetenskap
Göteborgs universitet
Box 463
405 30 GÖTEBORG
Visiting address
SWEMARC
Institutionen för biologi och miljövetenskap
Göteborgs universitet
Medicinaregatan 7B
413 90 GÖTEBORG
Shipping address
SWEMARC
Institutionen för biologi och miljövetenskap
Göteborgs universitet
Medicinaregatan 19
413 90 GÖTEBORG