University of Gothenburg
Image
Valforskningsprogrammets faktablad

Fact sheets

There is a great demand for basic and easily accessible information about elections and voting behavior. Therefore, the Swedish National Election Studies produces fact sheets with short compilations of democracy statistics. We also provide suggestions for further reading for those who are particularly interested in how the statistics came about and how they are used in democracy research. The fact sheets are in Swedish, but please contact us if you have any questions regarding the content.

Fact sheets about elections to the European Parliament

Faktablad om EU-val 2019-23 Resultat EU-valet 2019 (PDF)
Faktablad om EU-val 2019:22 Så många ser den avslutande TV-debatten mellan toppkandidaterna (PDF)
Faktablad om EU-val 2019:21 Senare beslut i EU-val (PDF)
Faktablad om EU-val 2019:20 Partiernas starkaste och svagaste kommuner i EU-valet 2014 (PDF)
Faktablad om EU-val 2019:19 Störst intresse för EU-valet i Sverige (PDF)
Faktablad om EU-val 2019:18 Toppkandidaternas betydelse för partival (PDF)
Faktablad om EU-val 2019:17 Olika val – olika sakfrågor (PDF)
Faktablad om EU-val 2019:16 Jämställdheten i parlamentet ökar över tid (PDF)
Faktablad om EU-val 2019:15 Partigrupper i Europaparlamentet: Vad de står för och ideologi (PDF)
Faktablad om EU-val 2019:14 "Spitzenkandidaten" i valet till Europaparlamentet (PDF)
Faktablad om EU-val 2019:13 Svenskars inställning till att införa euro som valuta (PDF)
Faktablad om EU-val 2019:12 Partisympati och inställning till Sveriges medlemskap i EU (PDF)
Faktablad om EU-val 2019:11 Partipreferens och inställning till EU-medlemskap 2018 (PDF)
Faktablad om EU-val 2019:10 Olika gruppers inställning till EU (PDF)
Faktablad om EU-val 2019:9 Inställning till svenskt medlemskap i EU (PDF)
Faktablad om EU-val 2019:8 Personröstning i allmänna val 1995-2018 (PDF)
Faktablad om EU-val 2019:7 Valresultat i Europaparlamentsval samt Riksdagsvalet år 2014 (PDF)
Faktablad om EU-val 2019:6 Brexit förändrar fördelningen av platser i Europaparlamentet (PDF)
Faktablad om EU-val 2019:5 Partigrupper och svenska partier i Europaparlamentet (PDF)
Faktablad om EU-val 2019:4 Hur medlemsländerna skulle rösta gällande ett utträde ur EU (PDF)
Faktablad om EU-val 2019:3 Inställning till om britterna gjorde rätt eller fel val att lämna EU (PDF)
Faktablad om EU-val 2019:2 EU-medlemsländernas valdeltagande till Europaparlamentsvalet 2014 (PDF)
2019:1 Valdeltagande i Europaparlamentsval 1979-2014 (PDF)

Fact sheets 2018

2018:28 Väljarnas sämsta partier 1970-2018 (PDF)
2018:27 Partiernas vallöften 1991-2014 (PDF)
2018:26 Partiernas valresultat i riksdags- och kommunval 2014 (PDF)
2018:25 Hur röstar utlandssvenskar? (PDF)
2018:24 Inströmning av förtidsröster vid valen 2006, 2010 och 2014 (PDF)
2018:23 Partianhängarskap 1968-2014 (PDF)
2018:22 Andel som bestämmer partivalet under valrörelsen 1968-2014 (PDF)
2018:21 Röstdelning 1970-2014 (PDF)
2018:20 Partibyten under valrörelsen 1960-2014 (PDF)
2018:19 Klassröstning 1956-2014 (PDF)
2018:18 Aggregerad rörlighet 1921-2014 (PDF)
2018:17 Svenska folkets attityd till folkomröstningar 1998-2016 (PDF)
2018:16 Partibytare mellan valen 1960-2014 (PDF)
2018:15 Varifrån kom Sverigedemokraternas väljare? (PDF)
2018:14 Förtidsröstning 1944-2014 (PDF)
2018:13 Valnattsrapportering av valdeltagande (PDF)
2018:12 Andel förstagångsväljare 1964-2018 (PDF)
2018:11 Väljarnas viktigaste valfrågor (PDF)
2018:10 Onsdagsröster (PDF)
2018:9 Valresultat i svenska Europaparlamentsval 1995-2014 (PDF)
2018:8 Politiskt förtroende 1968-2014 (PDF)
2018:7 Kampanjexponering 1982-2014 (PDF)
2018:6 Valdeltagande i valdistrikt 2014 (PDF)
2018:5 Politisk kunskap i 36 länder (PDF)
2018:4 Inställning till hårdare fängelsestraff 1991-2014 (PDF)
2018:3 Blockbytare bland äldre väljare (PDF)
2018:2 Partibytare bland äldre väljare (PDF)
2018:1 Valresultat i Sverige 1921 (PDF)