University of Gothenburg
Breadcrumb

Avdelningen allmän didaktik och pedagogiskt arbete

Avdelningen för allmän didaktik och pedagogiskt arbete är en av sex avdelningar vid Institutionen för didaktik och pedagogisk profession. Medarbetarna på avdelningen utvecklar kunskap och inspirerar till handling genom forskning och undervisning om utbildningens utmaningar och möjligheter.

Avdelningens verksamhet

Avdelningens gemensamma profil är ”utbildning och forskning om, för och med läraryrket genom hela karriären, samt om barn och unga i utbildningssystemet”. Det innebär att vi närmar oss didaktikens grundfrågor om undervisning, lärande och bildning med en kritisk blick på skola och samhälle. Vår profil fokuserar på skolans, och då särskilt på lärares utmaningar och möjligheter kring allt från segregation, jämlikhet, hållbarhet och relationsbyggande till språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i klassrummet.

Vår verksamhet kan beskrivas utifrån tre dimensioner: läroplansteori och didaktik, lärarprofession och undervisning samt förutsättningar och villkor för dessa verksamheter.

Läroplansteori och didaktik

I den första dimensionen fokuserar avdelningens arbete på läroplansteoretiska frågor om vad som är kunskap och hur kunskap kan förstås, samt hur skolan organiseras och vilka konsekvenser detta får. Till detta kommer arbetet med didaktik, som bland annat handlar om innehållet i skolans undervisning. Varför just dessa innehåll och med vilka konsekvenser?

Lärarprofession och undervisning

I den andra dimensionen betonas lärares utbildning, arbete och utveckling genom hela yrkeskarriären. Begreppet lärarprofession granskas kritiskt och undervisningsformer analyseras och utvecklas i sampel mellan egen och andras forskning och arbetet i våra kurser.

Förutsättningar och villkor 

I den tredje dimensionen fördjupar vi vår undervisning och forskning kring villkoren för dagens skola. Här försöker vi utveckla ett delvis försummat område, där undervisningen tydligare tar sin utgångspunkt i politiska, kulturella och ekonomiska förutsättningar och grundvillkor för elever skola, lärande och bildning.

Sammantaget utgör vår avdelning en komplett akademisk miljö, där vi strävar efter att använda och utveckla kunskap i samverkan mellan utbildning, forskning och det omgivande samhället.